Jeg kan hjælpe:

• Enkeltpersoner og par
• Unge og ældre
• Handicappede og kronisk syge
• Ofre for seksuelle overgreb/ voldtægtsofre
• Ofre for incest

• Konsulentbistand/undervisning for skoler, uddannelsessteder og institutioner